Ważne terminy

  • do 31 maja 2024 – rejestracja, zgłaszanie tematów referatów i abstraktów
  • do 15 czerwca 2024 – akceptacja tematów referatów
  • do 30 czerwca 2024 – wniesienie opłaty za udział w Konferencji

Terminy rezygnacji z uczestnictwa

  • do 31 sierpnia 2024 – zwrot 50% opłaty.
  • po 31 sierpnia 2024 – brak możliwości zwrotu opłaty.