Publikacje

Organizatorzy proponują następujące możliwości publikacji tekstów, pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji:

  • rozdział w monografii naukowej publikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (znajdujące się w wykazie wydawnictw renomowanych);
  • artykuł w czasopiśmie Optimum. Studia Ekonomiczne – 70 pkt. w wykazie czasopism z 21 grudnia 2021 r. (opłata za udział w konferencji nie obejmuje opłaty za publikację artykułu);
  • artykuł w czasopiśmie Ekonomia i Środowisko – 100 pkt. w wykazie czasopism z 21 grudnia 2021 r. (opłata za udział w konferencji nie obejmuje opłaty za publikację artykułu).

Wszystkie pozytywnie zrecenzowane teksty będą opublikowane w formie elektronicznej w otwartym dostępie oraz w formie papierowej.

Wskazówki dotyczące przygotowania tekstów

Rozdział przeznaczony do monografii powinien składać się z 20.000-30.000 znaków (w tym rysunki, tabele i literatura), napisany w języku polskim. Powinien zawierać wyczerpującą dyskusję z literaturą naukową polską i zagraniczną oraz być opatrzony abstraktem o objętości 1500 znaków i słowami kluczowymi. Parametry techniczne:

  • edytor  tekstów Microsoft Word for Windows,
  • czcionka Times New Roman CE 12 pkt.,
  • odstępy między wierszami 1,5 pkt.,
  • wstawione rysunki należy załączyć w dodatkowych plikach w formacie JPG, w przypadku wykresów wykonanych w arkuszu kalkulacyjnym należy załączyć plik z danymi źródłowymi.

W przypadku artykułów przeznaczonych do publikacji w czasopismach, należy zastosować się do wytycznych Redakcji: