Publikacje

Organizatorzy proponują następujące możliwości publikacji tekstów(pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji):

Trwają rozmowy również z innymi czasopismami.

Autorzy ponoszą opłaty za publikację zgodnie z polityką czasopisma