Opłaty

* – Opłata dla członkiń i członków PSEŚiZN
** – Limit uczestników: 50 osób, decyduje kolejność zgłoszeń


Wpłaty

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, ul. Gramatyka 10/105, Kraków
Bank PeKaO SA (SWIFT/BIC: PKOPPLPW)
PLN: 66 1240 1431 1111 0010 2398 3794
EUR: 06 1240 6524 1978 0011 3411 8555
z dopiskiem: „Imię i nazwisko uczestnika, Konferencja 2024”