Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Andrzej Bocian
 • prof. dr hab. Tadeusz Borys – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Klaudia Borowiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Robert Ciborowski – Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Ewa K. Czech – Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Józefa Famielec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. dr h.c. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Graczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Kazimierz Górka – Honorowy Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • prof. dr hab. – Elżbieta Lorek
 • prof. dr hab. Krzysztof Malik – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Marek Proniewski – Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Jerzy Śleszyński – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Agnieszka Becla, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME Oddział Polski
 • dr hab. Jolanta Kanclerz, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Agnieszka Karman, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Karol Kociszewski, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Agata Lulewicz-Sas, prof. SHG – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, prof. PO – Politechnika Opolska
 • dr hab. Piotr Małecki, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Preisner, prof. PANS – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 • dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG – Uniwersytet Morski w Gdyni
 • dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. dr h.c. Anetta Zielińska, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu