Ramowy program

25 września 2024 (środa)

 • 17:00 – 17:30 – Rejestracja uczestników
 • 17:30 – 19:00 – Sesja posterowa / networking / dyskusje naukowe i prezentacje badań młodych naukowców i naukowczyń / Zebrania sekcji PSEŚiZN
 • 19.00 – kolacja

26 września 2024 (czwartek)

 • 09:00 – 11:00 – Otwarcie konferencji. Sesja plenarna I. Teoria ekonomii zrównoważonego rozwoju – trendy i kierunki badań w kontekście kryzysów
 • 11:30 – 13:00 – Sesje równoległe I: Rola kapitału ludzkiego w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw i regionów / Wpływ procesów demograficznych na rozwój zrównoważony i politykę rozwojową / Green Management
 • 13:00 – 14:00 – Obiad
 • 14:00 – 16:00 – Sesje równoległe II: Problemy współczesnej polityki rozwoju i rola państwa w rozwoju zrównoważonym / Rozwój zrównoważony w polityce regionalnej i lokalnej / Konsumenci i gospodarstwa domowe w polityce zrównoważonego rozwoju
 • 16:30 – 18:00 – Walne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • 19:00 – Uroczysta kolacja

27 września 2024 (piątek)

 • 9:00 – 11:00 – Sesja plenarna II: Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy – aspekty teoretyczne i strategie polityki
 • 11:30 – 13:00 – Sesje równoległe III: Wdrażanie i ewaluacja polityki rozwoju zrównoważonego: uwarunkowania, mechanizmy i najlepsze praktyki / Transformacja klimatyczna gospodarki
 • 13:00 – 14:00 – Sesja plenarna IV: Podsumowanie obrad i zamknięcie Konferencji
 • 14:00 – 15:00 – Obiad
 • 16:00 – 19:00 – Wizyty studyjne / warsztaty terenowe
 • 19:00 – Warsztaty kulinarne oraz kolacja

28 września 2024 (sobota)

 • 6:30 – 23:00 – Wyjazd studyjny do Wilna – Circular economy w praktyce
  (zwiedzanie manufaktury wykorzystującej surowce z recyklingu deskorolek oraz wycieczka po Wilnie)