Rejestracja online

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Imię i nazwisko
Opcja uczestnictwa
Rabat członkowski
Rodzaj uczestnictwa
Zamierzam zgłosić artykuł do czasopisma
Preferencje żywieniowe
Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w celu organizacji Konferencji RESILIENT and SUSTAINABLE ECONOMIES 2024.

Jestem świadomy/świadoma, że zgoda może być wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w UwB

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PSEiZN

Przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i głosu, w związku z udziałem Konferencji RESILIENT and SUSTAINABLE ECONOMIES 2024, przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.