Terminy

Konferencja odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2022 roku w Białymstoku, w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1. Konferencja planowana jest w formie stacjonarnej, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Jeśli będzie ona trudna, obrady odbędą się w formie on-line.

Kluczowe terminy

  • 6 maja 2022 r. – rejestracja, zgłaszanie tematów wystąpień
  • 30 maja 2022 r. – wniesienie opłaty za udział w Konferencji
  • 30 maja 2022 r. – nadsyłanie abstraktów w języku polskim
  • 30 czerwca – 1 lipca 2022 r. – obrady Konferencji
  • do 31 lipca 2022 r. – nadsyłanie pełnych tekstów do publikacji w monografii
  • do 15 września 2022 r. – recenzje tekstów do publikacji w monografii
  • do 30 września 2022 r. – ostateczny termin zwrotu prac poprawionych po recenzji (po tym terminie artykuły nie będą przyjmowane do druku w monografii)