Szczegółowy harmonogram konferencji

30 czerwca 2022 roku (czwartek)

11.00 – 11.30 – Otwarcie Konferencji

11.30 – 13.15 – Sesja I. Trajektorie rozwoju zrównoważonego
moderator prof. dr hab. Marek Degórski

13.15 – 14.15 – Lunch

14.15 – 16.15 – Sesja II A. Europejski Zielony Ład a polityki rozwojowe w wymiarze przestrzennym moderator prof. dr hab. Andrzej Miszczuk

16.15 – 18.00 – Zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

19.00 – Uroczysta kolacja, Hotel „Branicki”, ul. Zamenhofa 25

1 lipca 2022 roku (piątek)

9.00 – 11.00 – sesje równoległe

Sesja III. A. Europejski Zielony Ład w ujęciu sektorowym
moderator dr hab. Wojciech Piontek

Sesja III. B. Europejski Zielony Ład a problematyka mikroekonomiczna – moderator dr hab. Anetta Zelińska, prof. UEW

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 13.00 – Sesja IV. Jak Europejski Zielony Ład wpłynie na gospodarowanie zasobami i energią?  moderator prof. dr hab. Stanisław Czaja

13.00 – Podsumowanie obrad i zamknięcie Konferencji

14.00 – Lunch