Rada programowa

 • Prof. dr hab. Marek Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB
 • Prof. dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Elżbieta Broniewicz, prof. PB, Politechnika Białostocka
 • Prof. dr hab. Małgorzata Burchard, Uniwersytet Łódzki, Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • Prof. dr hab. Stanisław Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Marek Degórski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN
 • Dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME Oddział Polski
 • Prof. dr hab. Joanna Ejdys, Politechnika Białostocka
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. d.h.c. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. dr h.c. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka
 • Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Dr hab. Eugeniusz Kośmicki
 • Prof. dr hab. Elżbieta Lorek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • Prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Oleksandr Shubalyi, Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny
 • Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. dr h.c. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Uniwersytet Warszawski