Opłata

Pełna opłata za udział w konferencji wynosi 790 zł i obejmuje udział w obradach, wyżywienie oraz publikację tekstu w monografii pokonferencyjnej. Opłata za udział bez publikacji w monografii wynosi 450 zł.

W przypadku deklaracji opublikowania artykułu w czasopismach “Optimum. Economic Studies” oraz “Ekonomia i Środowisko”, autorzy we własnym zakresie ponoszą opłatę za publikację na rzecz czasopisma.

Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie.

Wpłaty powinny być dokonywane na konto 18 1160 2202 0000 0002 4179 4126. Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, z dopiskiem: „Imię i nazwisko uczestnika, Uwarunkowania i mechanizmy ZR 2022